Zespół

adw. Jakub Celej: prawo budowlane, prawo autorskie, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne i arbitrażowe.

r. pr. Katarzyna Bystranowska-Celej: prawo i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze w obrocie międzynarodowym.

r.pr. Marta Cymbała: prawo i postępowanie cywilne, prawo instrumentów finansowych.

adw. Sylwia Rzepka-Sęderowska: prawo i postępowanie cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.