COVID

NOWOŚĆ

W związku z szeregiem zapytań naszych Klientów o potencjalne możliwości uzyskania rekompensat za szkody wyrządzone działaniami Państwa oraz innych podmiotów wykonujących zadania państwowe w związku z pandemią, dokonaliśmy analizy i oceny prawnej tych działań. Wnioski płynące z tej oceny pozwalają na sformułowanie szeregu roszczeń przez podmioty i osoby, które w związku z działaniami organów władzy publicznej poniosły szkodę, w tym również szkodę związaną z utraconym zarobkiem, którego nie mogły osiągnąć przez tzw. lockdown.

Image