Orzecznictwo

Poniżej prezentujemy najciekawsze i precedensowe uzasadnienia orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne w sprawach naszych Klientów. 

I ACa 805/12 Sąd Apelacyjny w Lublinie

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153000000000503_I_ACa_000805_2012_Uz_2013-04-17_001

II OSK 2700/16 Naczelny Sąd Administracyjny

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6212868322

II OSK 187/08 Naczelny Sąd Administracyjny

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B4244D932D

II OPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C1F44669CD

IV SA/Wa 529/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99333F00D0

II OSK 1466/12 Naczelny Sąd Administracyjny

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98A639D2F5

III PK 80/11 Sąd Najwyższy

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20PK%2080-11-1.pdf