O nas

Nasze usługi świadczymy na polskim rynku od ponad 15 lat. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz podmioty publiczno-prawne. Partnerzy, pracownicy i współpracownicy Kancelarii tworzą zespół posiadający specjalizacje w różnych dziedzinach prawa, co pozwala nam w sposób kompleksowy rozwiązywać problemy Klientów, uwzględniając zarówno istniejące, jak i potencjalne korzyści i zagrożenia dla ich działalności.

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego i karnego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa budowlanego i prawa autorskiego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, przed sądami powszechnymi w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Prowadzimy postępowania arbitrażowe oraz mediacje.

Stawki za obsługę prawną ustalane są indywidualnie w formie opłaty jednorazowej, stawki godzinowej lub ryczałtu.

Image